Kontakt


Akademia Morska w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 1-2
70-500 Szczecin
tel. centr. +48 91 48 09 400
fax +48 91 48 09 575
www.am.szczecin.pl

Wydział Nawigacyjny
tel. +48 91 48 09 515
fax +48 91 48 09 466
e-mail: dn@am.szczecin.pl
W dniach 10–12 czerwca 2015 r. w Szczecinie odbył się 3. Międzynarodowy Kongres Morski skierowany do osób zajmujących się szeroko rozumianą gospodarką morską.
Kongres trwał dwa dni i składał się z części wykładowej oraz posterowej.
Celem konferencji była
  • wymiana doświadczeń i wiedzy z dziedziny gospodarki morskiej,
  • nawiązanie nowych kontaktów z uczelniami, promocja Miasta Szczecin,
  • propagowanie wiedzy o gospodarce morskiej, rybactwie, rybołówstwie, żegludze morskiej i śródlądowej, ochronie środowiska i przepisach morskich,
  • możliwość określenia obecnego stanu gospodarki morskiej.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. Dorota Pyć – podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, Eugeniusz Grzeszczak – Wicemarszałek Sejmu, Jacek Kapica – podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, Kazimierz Plocke – sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ryszard Galla – przewodniczący Zespołu Odrzańskiego w Sejmie RP, Dariusz Rosati – poseł do Parlamentu Europejskiego, posłowie, senatorowie, samorządowcy oraz grupa prawie 100 uczestników, organizatorów i współtwórców Międzynarodowego Kongresu Morskiego.
Piotr Nowakowski - kierownik projektu - w ramach panelu III obejmującego zakres „Morskie tereny chronione – konflikt interesów, zagrożenia, działania innowacyjne” wygłosił, podsumowującą najważniejsze osiągnięcia projektu, prelekcję p.t. „Wybrane rezultaty badań eksperymentalnych nad zmniejszeniem nieujawnionych odrzutów przy połowach dorsza bałtyckiego”.
W czasie sesji posterowej zaprezentowano dwa plakaty dotyczące:

  • „Zastosowania okryw drobonoczkowych do badań selektywności bałtyckich worków dorszowych" autorstwa P. Nowakowski, H. Sendłak, K. Berest, G. Krzemień
  • „Wlewy bałtyckie i ich znaczenie dla środowiska” autorstwa W. Ziora, P. Nowakowski, D. Pawlos


 

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo