Kontakt


Akademia Morska w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 1-2
70-500 Szczecin
tel. centr. +48 91 48 09 400
fax +48 91 48 09 575
www.am.szczecin.pl

Wydział Nawigacyjny
tel. +48 91 48 09 515
fax +48 91 48 09 466
e-mail: dn@am.szczecin.pl
W dniu 20 listopada 2015 r. w Sali Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie odbyło się spotkanie podsumowujące rezultaty badań uzyskane w ramach projektu „Badania eksperymentalne nad zmniejszeniem nieujawnionych odrzutów przy połowach dorsza bałtyckiego”.
Wśród licznie przybyłych gości znaleźli się przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Zachodniopomorskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Akademii Morskiej w Szczecinie, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, armatorzy, inspektorzy z Okręgowych Inspektoratów Rybołówstwa Morskiego i inni.
Na początku seminarium przedstawiono fragment filmu „Wokół ryb” wyprodukowanego przez TVP Szczecin w 2015 r.,  przybliżający zagadnienia zrealizowanego projektu. Mgr inż. Grzegorz Krzemień z zespołu badawczego projektu, poruszył kwestie ucieczki dorszy podczas kontaktu z włokiem oraz skali wielkości strat w populacji dorsza w czasie połowów. Narrator filmu zwrócił również uwagę na problem wysokiej śmiertelność podczas trałowania i wybierania zestawu trałowego włoka, gdzie żywe dorsze opuszczające worek blisko powierzchni wody (w trakcie jego wybierania), mają uszkodzone pęcherze pławne (wskutek dużej różnicy ciśnienia hydrostatycznego) i w krótkim czasie giną – stanowiąc nieujawniony odrzut.
Po projekcji filmowej  kierownik projektu, dr hab. inż. Piotr Nowakowski prof. nadzw. AM, przedstawił wyniki poprawy selektywności bałtyckich worków dorszowych poprzez wprowadzenie istotnych, innowacyjnych zmian w ich konstrukcjach. Podkreślił, że opracowane nowe rozwiązania korzystnie wpłyną na zmianę wielkości śmiertelności połowowej dorszy bałtyckich, zmniejszając tym samym negatywną presję rybołówstwa na środowisko morskie. Badania nad selektywnością narzędzi połowowych w morzu pozwoliły oszacować ilość ryb opuszczających worek w czasie trałowania i podczas wybierania włoka. Udoskonalona konstrukcja sieci pozwoliła zmniejszyć liczbę uciekających ryb o 30% podczas trałowania, a o 60% podczas wybierania.
Kolejny prelegent, dr hab. inż. Henryk Sendłak (ZUT) przybliżył uczestnikom spotkania zakres badań realizowanych przez zespół projektowy w Stacji Badań Modelowych w Ińsku, w tym: wykonanie pomiarów geometrii i pomiarów sił badanych elementów narzędzi połowu, opracowanie charakterystyk geometryczno-oporowych badanych konstrukcji przy różnym stopniu ich wypełnienia imitacją połowu, przeprowadzenie testów w celu wypróbowania i zweryfikowania sprawności działania innowacyjnych elementów, przed zastosowaniem ich w morzu.
Dr inż. Dorota Pawlos przedstawiła wyniki pomiarów morfometrycznych – długości i wagi łowionych dorszy, w oparciu o które wyznaczono współczynniki kondycji – Fultona oraz La Crena.
Seminarium zakończyła ożywiona dyskusja dotycząca wprowadzenia istotnych, innowacyjnych zmian w konstrukcji worków dorszowych, mających na celu poprawę selektywności narzędzi połowowych, a tym samym zmniejszenia nieujawnionych odrzutów w trakcie połowu dorszy bałtyckich.

 

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo