Kontakt


Akademia Morska w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 1-2
70-500 Szczecin
tel. centr. +48 91 48 09 400
fax +48 91 48 09 575
www.am.szczecin.pl

Wydział Nawigacyjny
tel. +48 91 48 09 515
fax +48 91 48 09 466
e-mail: dn@am.szczecin.pl
Kierownik Projektu dr hab. inż. Piotr Nowakowski, prof. nadzw. AM oraz członek zespołu badawczego dr inż. Krzysztof Berest wzięli udział w Konferencji DEMaT’13 organizowanej przez Uniwersytet w Rostocku (Niemcy).

 

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo