Kontakt


Akademia Morska w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 1-2
70-500 Szczecin
tel. centr. +48 91 48 09 400
fax +48 91 48 09 575
www.am.szczecin.pl

Wydział Nawigacyjny
tel. +48 91 48 09 515
fax +48 91 48 09 466
e-mail: dn@am.szczecin.pl

W Stacji Badań Modelowych i Ośrodku PROMYK w Ińsku w dniach 18-19 września 2014 r. odbyło się seminarium organizowane w ramach realizacji projektu „Badania eksperymentalne nad zmniejszeniem nieujawnionych odrzutów przy połowach dorsza bałtyckiego”.

Podczas seminarium prezentowano metody badawcze oraz uzyskane wyniki.

Przedstawiono również stan prac nad przygotowaniem Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, aktualną sytuację rybołówstwa dorszowego, współpracę środowiska rybackiego z naukowcami oraz wybrane zagadnienia dotyczące zarządzania zasobami ryb. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się pokazy w terenie.
 

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo