Kontakt


Akademia Morska w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 1-2
70-500 Szczecin
tel. centr. +48 91 48 09 400
fax +48 91 48 09 575
www.am.szczecin.pl

Wydział Nawigacyjny
tel. +48 91 48 09 515
fax +48 91 48 09 466
e-mail: dn@am.szczecin.pl
W Stacji Badań Modelowych i Ośrodku PROMYK w Ińsku w dniach 30-31 stycznia 2014 r. odbyło się seminarium zorganizowane w ramach realizacji projektu „Badania eksperymentalne nad zmniejszeniem nieujawnionych odrzutów przy połowach dorsza bałtyckiego”.
Podczas seminarium zaprezentowano założenia projektu, metody badawcze oraz uzyskane wyniki. Przedstawione zostały również zagadnienia z zakresu wdrażania Programu Operacyjnego PO RYBY 2007–2013, stanu prac nad przygotowaniem Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, aktualnej sytuacji rybołówstwa dorszowego, współpracy środowiska rybackiego z naukowcami, oraz biologii dorsza.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Departamentu Rybołówstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Szczecinie, Okręgowych Inspektoratów Rybołówstwa Morskiego w Gdyni, Słupsku i Szczecinie, Zrzeszenia Rybaków Morskich oraz Akademii Morskiej w Szczecinie.


 
 
 
   

 

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo