Contact


Maritime University of Szczecin
Wały Chrobrego 1-2
70-500 Szczecin
phone. +48 91 48 09 400
fax +48 91 48 09 575
www.am.szczecin.pl

Faculty of Navigation
phone. +48 91 48 09 515
fax +48 91 48 09 466
e-mail: dn@am.szczecin.pl

Prowadzone badania


Zadania realizowane w Stacji Badań Modelowych w Ińsku obejmują:

  • wprowadzenie innowacji w konstrukcji worków dorszowych oraz włoków dennych
  • wykonanie pomiarów geometrii i pomiarów sił badanych narzędzi połowu
  • opracowanie charakterystyk geometryczno-oporowych badanych konstrukcji, przy różnym stopniu ich wypełnienia imitacją połowu
  • przeprowadzenie testów w celu wypróbowania i zweryfikowania sprawności działania innowacyjnych elementów
  • ostateczne udoskonalenia i regulacje wprowadzonych innowacji przed użyciem w morzu
  • przeszkolenie załóg kutrów w obsłudze nowych rozwiązań konstrukcyjnych narzędzi połowu oraz aparatury

Zadania realizowane na statkach rybackich w morzu obejmują:
  • badania ichtiologiczne - masowe pomiary długości i wagi łowionych dorszy oraz pobór otolitów
  • badania eksploatacyjno-rybackie, rejestracja danych do określenia charakterystyk geometryczno-ruchowych badanych włoków
  • określenie selektywności połowów dorszy przy zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań, które pozwolą poznać ilość ryb opuszczających worek w czasie trałowania i podczas wybierania włoka

 


 

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo