Contact


Maritime University of Szczecin
Wały Chrobrego 1-2
70-500 Szczecin
phone. +48 91 48 09 400
fax +48 91 48 09 575
www.am.szczecin.pl

Faculty of Navigation
phone. +48 91 48 09 515
fax +48 91 48 09 466
e-mail: dn@am.szczecin.pl
Symposium in the framework of project “Experimental studies on reduction of underwater discards during Baltic cod fishing” has been organized in Model Research Station and Holiday Camp “PROMYK” in Ińsko on 18-19 September 2014.
During symposium research methods and obtained results have been presented.
Preparation status of Operational Program “Fisheries and Sea”, actual state of the cod fisheries, cooperation of fisheries community with scientists and selected topics from the management of fisheries resources have been also presented.

 

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo